XI edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2012 (relacja)

Wydarzenie archiwalne
16-18 maja 2012r. – Poznań

W dniach 16-18 maja w Poznaniu odbyła się XI edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2012, którego organizatorem jest Instytut Logistyki i Magazynowania. Jest to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kongresy LOGISTICS od 20 lat stanowią unikalną platformę wymiany doświadczeń i inicjatyw, co zawsze podkreślali jego uczestnicy. Tegoroczne wydarzenie, obejmujące obrady plenarne, sesje tematyczne, sesje wyjazdowe do firm oraz warsztaty, zgromadziło 700 przedstawicieli biznesu, nauki, administracji i mediów.


XI edycja Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2012

Głównym zagadnieniem tegorocznego kongresu była „zrównoważona logistyka” – czyli inicjatywy i działania wynikające z powszechnego rozumienia potrzeby uwzględniania przy określaniu własnych celów biznesowych, konieczności racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także dostrzegania potrzeb i uwarunkowań społecznych (w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa), jako kluczowych priorytetów. Zrównoważona logistyka to nie tylko spełnienie oczekiwań i wymagań nakładanych np. przez regulacje Unii Europejskiej, ale przede wszystkim naturalny kierunek rozwoju każdego przedsiębiorstwa, które chce konkurować na rynku lokalnym czy światowym w sposób odpowiedzialny i perspektywiczny.

MM_Damian 2018-08-08T09:43:31+00:00 29 czerwca 2012|