Recenzenci 2018-05-22T07:13:43+00:00

Opinie czytelników

Piszą o nas:
zabawyizabawki.blogspot.com
www.fajneogrody.pl
www.myeverydaylife.waw.pl
wegebobo.blogspot.com

Opinie nauczycieli

(…) kwartalnik posiada znaczące walory edukacyjne i wychowawcze a treści przekazywane w piśmie niewątpliwie zbliżają czytelnika do problematyki ekologicznej.”

Podlaski Kurator Oświaty

 

(…) Aktualne zagadnienia ekologiczne przedstawienie są w atrakcyjnej formie za pomocą krótkich tekstów, ciekawostek, jak również łatwo wpadających w ucho wierszy oraz rymowanek.

Dzięki ciekawej szacie graficznej wzmocnieniu uległy zawarte w kwartalnikach treści proekologiczne. Prezentowane informacje, stanowią niezbędny fragment wykształcenia zarówno dziecka, jak i dorosłego. Dodatkowym walorem są propozycje ćwiczeń, zabaw, krzyżówki, rebusy, wycinanki a także wielojęzyczny słowniczek pojęć. Taka forma powoduje, że po czasopismo będą sięgać czytelnicy w każdym wieku.

Kwartalnik jako całość stanowi interesującą propozycję, wartą publikacji. ”

Anna Pawlus – Łutczyk – nauczyciel konsultant,
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

 

 

 

Kwartalnik edukacji ekologicznej „MiniLO&Aniela” jest skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Zawiera najnowsze informacje z dziedziny eko-ogii i ochrony środowiska, oraz wiele twórczych rozwiązań metodyczno-dydaktycznych. W ciekawy, przystępny sposób zachęca uczniów i nauczycieli do różnorodnych działań proekologicznych poprzez udział w konkursach i akcjach społecznych. Pogłębia relacje między nauczycielem a uczniem, a także rodzicem i dzieckiem. Pokazuje właściwe zachowania ekologiczne w codziennym życiu. Bawi, uczy, m. in. Poprzez gry, zagadki, krzyżówki i rebusy. Jest podzielony na działy tematyczne, a każdy numer wyróżnia inny temat przewodni. Ogólnie tema-tyka czasopisma dotyczy zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym – jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem człowieka na środowisko naturalne.

Jedno z głównych założeń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej mówi, że kształtowanie postaw proekologicznych powinno dotyczyć całego społeczeństwa. Dlatego uważam, że recenzowany periodyk może być ważnym uzupełnieniem propozycji programowej każdej placówki edukacyjnej. Z tego powodu sugeruję zadbanie o jego szersze upowszechnienie.

Aleksandra Krawczyk, nauczyciel konsultant Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

 

 

Kwartalnik edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela poświęcony jest tematyce związanej ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Zawiera najnowsze informacje z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, oraz wiele twórczych rozwiązań medotyczno-dydaktycznych. Jest skierowany do dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli. W ciekawy, przystępny sposób zachęca uczniów i nauczycieli do różnorodnych działań proekologicznych. Pokazuje właściwe zachowania ekologiczne w codziennym życiu.

Czasopismo posiada bardzo czytelny układ, jest podzielone na działy tematyczne, a każdy numer wyróżnia inny temat przewodni. Periodyk podzielony jest na kilka działów: woda, energia, żywność, świadoma konsumpcja, powietrze, odpady, klub nauczyciela.

Jest to czasopismo integrujące i wspierające nauczycieli. Publikowane są w nim prace przedstawiające w nowatorki sposób zagadnienia związane z ekologią, zawierają wiele atrakcyjnych tekstów, ciekawostek, ćwiczeń, zabaw. Najmłodsze dzieci znajdą w nim wycinanki, kolorowanki, gry, zagadki, komiksy, krzyżówki, rebusy oraz zgadywanki. Dodatkowym walorem jest wielojęzyczny słowniczek pojęć, a także liczne konkursy. Rodzice w każdym numerze znajdą ciekawe artykuły edukacyjne, w tym m.in. ciekawe scenariusze zajęć wykorzystujące metody aktywizujące. Cenne są również propozycje stron www, które umożliwiają rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej.

Niewątpliwie kwartalnik edukacji ekologicznej MiniLO&Aniela pomoże nauczycielom ciekawie prowadzić zajęcia z edukacji ekologicznej. Podpowiada, jak uatrakcyjnić sposób prezentacji wiedzy na różnych etapach edukacyjnych. Może być ważnym uzupełnieniem propozycji programowej.

Kwartalnik jako całość stanowi interesująca propozycję, wartą publikacji.

mgr Danuta Moroz, nauczyciel konsultant
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

 

 

Kwartalnik MiniLO&Aniela zawiera interesujące działy. Zamieszczone w nich artykuły można z całą pewnością wykorzystać jako materiały źródłowe w ramach nauczanych przedmiotów przyrodniczych na każdym etapie edukacyjnym. Artykuły nie są obszerne, a język i słownictwo w nich użyte dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci i młodzieży. Treści zawarte w kwartalniku uczą postaw proekologicznych – ważnych w XXI wieku i co ważne wynikają z podstawy programowej kształcenia ogólnego realizowanej w szkołach. Ciekawe, inspirujące sposoby do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych lub zajęciach koła naukowego, np. w dziale „Odpady” – Ekorigami – budowanie ekosystemu. W kwartalniku znajdujemy również przykłady scenariuszy zajęć oraz imprez pro środowiskowych. Propozycja licznych i o różnej tematyce konkursów wzbogaca czasopismo. Gratuluję pomysłów na życie zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Joanna Marek, konsultant ds. edukacji przyrodniczej
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży