Kodeks Dobrych Praktyk 2023-04-04T05:38:34+00:00

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Praca zbiorowa pod red. dr Katarzyny Michniewskiej

Kodeks Dobrych Praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi to kompendium wiedzy na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

W opracowaniu można znaleźć wypowiedzi uznanych autorytetów, którzy tłumaczą, jak należy interpretować ustawę. Nie brakuje także odpowiedzi i komentarzy do problemów wynikających z ustawy czystościowej.

W publikacji zawarto podsumowanie wszystkich uwag zgłoszonych zarówno przez gminy będące w trakcie wprowadzania nowego systemu, jak i przez firmy gospodarujące odpadami komunalnymi. Kodeks wskazuje, jakich błędów należy się wystrzegać, w jaki sposób eliminować nadużycia i na co zwrócić największą uwagę przy konstruowaniu nowego systemu.

Kodeks odpowiada m.in na pytania:

  • Jakie frakcje odpadów należy zbierać selektywnie?
  • Czy gmina musi przejąć obowiązek odbioru nieczystości ciekłych?
  • Czy w przetargu można pominąć wymagania dotyczące ilości samochodów?
  • Czy lista właścicieli nieruchomości, którzy nie segregują odpadów, musi być okazywana co miesiąc, czy może być dostarczana razem z kwartalnym sprawozdaniem?

Wypowiedzi twórców Kodeksu Dobrych Praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi:

“Do pracy nad kodeksem skłonił mnie chaos i zagubienie gmin i firm związane ze stosowaniem znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jako logistyk chciałam jak najszybciej uporządkować temat, ujednolicić standardy w całym kraju, wyrównać szanse małych i dużych gmin, zadbać o wskazanie właściwego postępowania, w tym edukacji ekologicznej, by efektywność postępowania, w tym edukacji ekologicznej, by efektywność surowcowa rosła!
Niestety, temat okazał się dużo bardziej złożony niż można by przypuszczać w najczarniejszych scenariuszach. Prace przedłużyły się o kilka miesięcy. Zaangażowali się w nie prawnicy, naukowcy, specjaliści prawa zamówień publicznych oraz sami zainteresowani. Już przed wydaniem powstała lista osób zainteresowanych publikacją!

Wierzymy, że kodeks wskaże właściwe kierunki działania i odpowiedzi na pytania wszystkich, którzy do niego sięgną.”

dr Katarzyna Michniewska

 

Jako osoba, która od kilku lat związana jest z gospodarką odpadami, przystąpienie do takiego projektu wydawało mi się oczywiste. Zbyt wiele niejasności i zbyt wiele pytań zostało pozostawionych bez odpowiedzi. Potrzebne było głębokie zainteresowanie się tematem związane z tzw. “ustawą czystościową”, rozwianie przynajmniej części wątpliwości oraz wskazanie drogi, którą każdy przedsiębiorca i każdy samorząd powinien pójść.

Kodeks jest pierwszą publikacją na naszym rynku przedstawiającą dobre praktyki, jakie powinny przyświecać wszystkim tym, którzy zajmują się odpadami. Mam nadzieję, że opisane przez nas rozwiązania wskażą odpowiedni kierunek postępowania nie tylko przy przeprowadzaniu przetargów czy prowadzeniu Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów komunalnych, ale w całym sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.”

mgr Michał Pieńkowski

OSOBY ZAINTERESOWANE OTRZYMANIEM PUBLIKACJI PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA.

Więcej informacji:
512 108 434
e-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl

Otrzymana publikacja wzbogaci księgozbiór naszej Biblioteki i z pewnością będzie pomocna pracownikom oraz studentom UEK w ich pracy naukowej.

mgr Danuta Domalewska, Starszy kustosz dyplomowany
Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zbiorów

 

Jestem przekonana, że spotka się ona z wielkim zainteresowaniem ze strony studentów i pracowników naukowych.

mgr Joanna Maj, Kierownik Sekcji Gromadzenia Zbiorów
Biblioteka Wydziałowa WZiKS UJ

 

Publikacja ma dla nas cenną wartość poznawczą i informacyjną o aktualnych zmianach w przepisach i ich praktycznym zastosowaniu.

mgr inż. Monika Ohar-Pawiak, Zastępca Dyrektora
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

 

Otrzymana pozycja znacząco powiększy zasoby naszej Biblioteki. W sposób zdecydowany przyczyni się do uświetnienia warsztatu naukowego naszej Uczelni oraz z pewnością spotka się ze sporym zainteresowaniem ze strony czytelników.

mgr Barbara Stanisławska, p. o. Kierownika
Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie

Format: B5
Liczba stron: 308

Ostatnie sztuki w magazynie!

Ostatnia szansa na zamówienie publikacji.


dr Joanna Baran
SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

“Z prowadzonych badań wynika, że jednym z największych problemów dla gmin jest ustalenie wysokości stawek za odbiór odpadów. W przedstawionym do recenzji opracowaniu można znaleźć wiele praktycznych wskazówek dotyczących ustalania stawki bazowej takiej opłaty.

Kodeks Dobrych Praktyk wyjaśniając przepisy nowej ustawy umożliwia poprawną ich interpretację przez zespoły zajmujące się wprowadzaniem nowych rozwiązań, a tym samym pomaga w dostosowaniu się do nowego modelu funkcjonowania gospodarki odpadami w gminach.”


dr Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

“W publikacji zawarto podsumowanie wszystkich uwag zgłaszanych, zarówno przez gminy będące w trakcie wprowadzania nowego systemu, jak i przez przedsiębiorców gospodarujących odpadami komunalnymi. Podkreślone jest także jakich błędów należy unikać przy konstruowaniu nowego systemu.

Kodeks Dobrych Praktyk jest publikacją, która na pewno będzie bardzo pomocną dla wszystkich zainteresowanych podmiotów działających w obszarze zagospodarowywania odpadów komunalnych i dzięki zawartym w niej informacjom ułatwione będzie podejmowanie decyzji.”