Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno‑biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

8 czerwca 2015 r. został opublikowany piąty już projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z deklaracją ustawową rozporządzenie realizuje upoważnienie zawarte w art. 33 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego, mechanicznego i biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych powstałych w wyniku tych procesów.

Błażej Fidziński

Źródło: Logistyka Odzysku nr 3/2015(16), str. 40-41

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-02T10:52:56+00:00 17 września 2015|