PakStar 2014 – termin przesyłania zgłoszeń dobiegł końca

VII Ogólnopolski Konkurs Opakowań PakStar i IV Krajowy Konkurs Projektów Opakowań Student PakStar

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeń i wzorów zakończyło się dnia 31 maja 2014 r.

ORGANIZATORZY:

Cobro,Pio,ASP,MTP

PATRON HONOROWY:

Ministerstwo Gospodarki - logo

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań  wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi (ASP) oraz  Zarządem  Międzynarodowych Targów Poznańskich zapraszają, producentów, studentów, projektantów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2014 i Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2014.

Logo PakstarOrganizatorzy konkursów zachęcają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe, oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w Światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizowanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization).

Sukcesy poprzednich edycji konkursu PakStar dowiodły, że spełniono oczekiwania przemysłu i handlu, tworząc warunki dla rozwoju wzornictwa opakowań i polepszenia ich jakości oraz konkurencyjności wyrobów, jak również zapewniając szeroką promocję laureatom.

CEL I ZASADY KONKURSÓW

Celem konkursu PakStar i Student PakStar jest wyrażenie uznania oraz nagrodzenie wysiłków i działań innowacyjnych, zmierzających do udoskonalania opakowań i lepszego zaspokojenia potrzeb ich użytkowników, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Zasady i warunki udziału w konkursach wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się w regulaminach konkursów, dostępnych na stronach internetowych organizatorów: www.cobro.org.pl; www.pio.pl; www.taropak.pl. Zasady te wynikają z postanowień regulaminów konkursów WorldStar i WorldStar Student Award.

PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA i KRYTERIA OCENY

Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie: PakStar 2012  mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, zwane dalej „wzorami”, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.

Komisja Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań – dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria:

 • nowoczesność, innowacyjność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych,
 • przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania,
 • ochrona zawartości,
 • walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe.

WYNIKI KONKURSÓW

Rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników nastąpi w II kwartale 2014 roku, natomiast ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień we wrześniu 2014 roku podczas Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK w Poznaniu.

Wyniki konkursów rozpowszechniane będą w prasie branżowej, folderze LAUREATÓW oraz mediach, w tym w internecie na stronach organizatorów konkursów.

Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku LAUREATÓW na Targach TAROPAK 2014, a następnie we Wzorcowni COBRO w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.

Laureaci mają prawo nanoszenia na nagrodzonych opakowaniach znaku PakStar oraz używania tego znaku na blankietach firmowych, materiałach promocyjnych oraz w reklamach prasowych i telewizyjnych.

Nagrody i wyróżnienia, przyznane w obu konkursach, upoważniają Laureatów do ubiegania się o trofea światowych konkursów opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award.

 

Laureaci Światowego Konkursu Opakowań WORLDSTAR z Polski:

 • Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa – pudełko do detalicznej sprzedaży i prezentacji kosmetyków (WorldStar 2003)
 • Ecolean Poland Sp. z o.o., Jaworowa Raszyn – folia Lean Cover Carbon Black (LCCB) do pakowania tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (WorldStar 2004)
 • Hartmann Polska Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski – opakowanie do jaj  iMAGICTM (WorldStar 2004)
 • MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., Rzeszów – worek do nawozów  mineralnych (WorldStar 2004)
 • OWENS ILLINOIS Polska S.A. Jarosław i AGROS NOVA Sp. z o.o., Warszawa – słoik szklany do dżemu o nazwie „Łowicz Czeko Dżemi” (WorldStar 2006)
 • Zakład Produkcji Opakowań MAX-BOX S.C. Zakład Pracy Chronionej, Warszawa – opakowanie prezentacyjne z tektury falistej do wieszaków na krawaty (WorldStar 2006)
 • Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o., Działdowo – Butelki szklane serii „FLAME” do wód toaletowych i perfum (WorldStar 2006)
 • Goodwell Polska Sp. z o.o., Gryfice – Opakowanie z tektury falistej – wkład do wózków sklepowych (WorldStar 2006)
 • DS. Smith Polska S.A.- opakowanie tekturowe zintegrowane z paletą (WorldStar 2008)
 • Smurfit-Kappa Polska Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku – opakowanie do przesyłek kurierskich dla zestawu odżywek witaminowych (WorlStar 2008).

Laureatka Światowego Konkursu Opakowań WORLDSTAR STUDENT AWARD z Polski:

 • Anna Berenika Wojdecka  – Opakowania – zabawki na cukierki  FLIPme EATme SNAKEme (WorldStar Student 2010)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać w terminie do 31 maja 2014 

pod adresem:

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań

02-942 Warszawa

ul. Konstancińska 11

 

Prosimy o  zapoznanie się z regulaminami i pobrania formularzy ze stron internetowych organizatorów.

Informacje dotyczące Konkursu dostępne są pod numerem telefonu 22 842 20 11 w. 50 oraz na stronie internetowej www.cobro.org.pl

MM_Damian 2018-08-02T08:51:33+00:00 31 maja 2014|