Odpady komunalne na terenie firm

W ramach obowiązującego w m.st. Warszawa systemu gospodarki odpadami odpady komunalne odbierane są także z terenu, na którym nie zamieszkują mieszkańcy, w szczególności dotyczy to przedsiębiorców. Budzi to wiele kontrowersji z uwagi na zarzuty, iż w stosunku do tej grupy posiadaczy odpadów miasto stołeczne Warszawa podejmuje próby uznawania za komunalne wszelkich odpadów, jakie powstają w związku z ich działalnością, ograniczając możliwość swobodnego dysponowania odpadami surowcowymi (papier, tektura, szkło). W odpowiedzi na liczne zapytania od naszych czytelników postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej tematowi.

Źródło: Logistyka Odzysku nr 4/2015(17), str. 36-39

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

2018-08-01T10:18:13+00:00 9 listopada 2015|