Nowe obowiązki gmin i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w zakresie ochrony danych osobowych

Instytut Szkoleń Prawniczych serdecznie zaprasza na szkolenie otwarte: ,,Nowe obowiązki gmin i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne w zakresie ochrony danych osobowych” – nałożone na gminy/przedsiębiorców w kontekście nowelizacji ustawy z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 ze zm.), która wejdzie w życie z dniem 01.07.2013 r.

Szkolenie odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godz. 9.30 w Katowicach.

Koszt uczestnictwa przy rejestracji do 10 czerwca wynosi 299 PLN.

Prowadzący: Jarosław Feliński

Szczegółowy plan szkolenia znajdą Państwo – TUTAJ

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 • dostosowanie procedur organizacyjnych i technicznych zbiorów danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do warunków wynikających z nowelizacji ustawy,
 • prawidłowe zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  w trybie art. 31 ustawy  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) pomiędzy gminą a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • prawidłowe zrejestrowanie/aktualizowanie bazy danych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • prawidłowe opracowanie i wdrożenie/aktualizacji polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych (PBI) zarówno przez gminę jak i przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (np. PGKIM, MPGKIM).
  Serdecznie zapraszamy do kontaktu:kontakt@i-isp.pl  tel: 602 798 385

KOMENTARZ:

Do GIODO wpłynęło kilkadziesiąt pytań i skarg ws. zbierania niektórych informacji przez gminy w deklaracjach śmieciowych – powiedział generalny inspektor ochrony danych osobowych Wojciech Wiewiórowski.

(link do artykułu przybliżającego szersze wypowiedzi GIODO)

Podmioty przetwarzające dane osobowe gminy/przedsiębiorcy mają obowiązek dostosować do nowych przepisów swoje procedury, dokumentację opisującą przetwarzanie danych jak również systemy informatyczne służące do przetwarzania danych. Ustawa z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897 ze zm.), która wejdzie w życie z dniem 01.07.2013 r. nałożyła na gminy oraz z drugiej strony na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli szereg nowych obowiązków związanych z należytą ochroną danych osobowych. [PGKiM] Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tak samo jak i gmina jako administratorzy danych osobowych (ADO) są zobowiązani do ochrony danych osobowych mieszkańców tej gminy, od której pobierają ww. odpady/opłaty w przypadku gminy. Powinni oni m.in. zarejestrować/zaktualizować takie bazy danych w GIODO i odpowiednio je zabezpieczać. Przedsiębiorca ponosi również odpowiedzialność z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, a w przypadku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z gminą ponosi na równi z nią odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie przetwarzanych zbiorów danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania właściciela danej nieruchomości) w zakresie dokonywania na nich jakichkolwiek operacji.

W związku z powyższą nowelizacją prawo nakłada na każdego Administratora Danych Osobowych (ADO) następujące obowiązki związane z prawidłowym procesem przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ww. ustawy:

 1. opracowanie i wdrożenie/aktualizacji, stały nadzór polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych (PBI) zarówno przez gminę jak i przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne (np. PGKIM, MPGKIM),
 2. opracowanie dokumentacji/aktualizacja dokumentacji – instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w systemach informatycznych,
 3. wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), określenie jego zakresu zadań w karcie stanowiska pracy.
 4. dostosowanie procedur organizacyjnych i technicznych zbiorów danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie jak i zbiorów elektronicznych przetwarzanych w systemach informatycznych do warunków wynikających z nowelizacji ww. ustawy,
 5. zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  w trybie art. 31 ustawy  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) zawarta pomiędzy gminą a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 6. przeprowadzenie szkoleń pracowników przetwarzających dane osobowe w związku  z wejściem w życie z dniem 01.07.2013 r. przedmiotowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
MM_Agnieszka 2018-08-07T13:41:57+00:00 13 listopada 2012|