Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego wraz Katedrą Polityki Transportowej, Zakładem Transportu Międzynarodowego i Spedycji IHZ zorganizowały 14 grudnia 2012 roku Konferencję Naukową pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Było to już trzynaste spotkanie naukowców i praktyków logistyki, mające na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Uczestnikami spotkania byli pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele rządu RP i administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. Więcej informacji na stronie internetowej: http://logistyka.univ.gda.pl/

2018-08-08T06:41:42+00:00 9 września 2012|