Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XV

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku odbyła się konferencja naukowa pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowana przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego wraz Katedrą Polityki Transportowej, Zakładem Transportu Międzynarodowego i Spedycji IHZ. Było to jubileuszowe, piętnaste spotkanie naukowców i praktyków logistyki, mające na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Uczestnikami spotkania byli pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele rządu RP i administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

MM_Damian 2018-07-30T09:30:34+00:00 6 grudnia 2014|