Logistyka Odzysku nr 10 (1/2014)

Temat numeru: Odzysk wody

Czasopismo Logistyka Odzysku - Odzysk WodyPierwszy w 2014 roku numer czasopisma Logistyka Odzysku poświęcony jest ciekawemu zagadnieniu – odzyskowi, a w szczególności recyklingowi wody. W ubiegłym już stuleciu w związku z malejącymi zasobami wody gruntowej zrodziło się zainteresowanie ponownym używaniem i odzyskiwaniem części zużywanej wody zarówno w domu, jak i komercyjnie.

Pisaliśmy już o systemie LEED i budowlach, w których funkcjonują tego typu rozwiązania. Budynki takie określa się mianem budynków autonomicznych – zaprojektowanych tak, by mogły funkcjonować niezależnie od zewnętrznej infrastruktury, to jest bez dostarczania z zewnątrz energii elektrycznej, wody oraz bez odbierania ścieków i kanalizacji burzowej.

Zwolennicy budownictwa autonomicznego wśród jego zalet wymieniają mniejszy jego wpływ na środowisko i koszty utrzymania oraz większe poczucie bezpieczeństwa przez użytkujących. Dla tematyki naszego czasopisma kluczowe jest, że są one elementem neutralnym środowiskowo. Zapraszamy do zapoznania się z nowościami na rynku w tym zakresie – z pewnością ciekawym rozwiązaniem jest budynek autonomiczny w kontekście projektowania i budowania przedsiębiorstw XXI wieku.

Życzymy miłej lektury i ciekawych inspiracji dla firm i domów!

dr Katarzyna Michniewska
REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA
LOGISTYKA ODZYSKU

O czym jeszcze przeczytasz w 10 numerze:

 • Czy woda będzie droższa od złota?
 • Recykling ścieków w gospodarstwach domowych i budynkach użytkowania zbiorowego artykuł recenzowany
 • Systemy odzysku w zarządzaniu dostawami wody
 • Recykling ścieków szarych w budownictwie ekologicznym
 • Recykling wody w zakładach przemysłowych
 • Jakość wód w Polsce
 • Narzędzia logistyki odzysku – opakowania wielokrotnego użytku w systemie pool – cykl marketingowy 6/10
 • Najnowsze rozwiązania dla efektywnego odzysku i recyklingu surowców z odpadów komunalnych
 • Integracja aspektów wyszczuplonego i zielonego zarządzania – Lean Green artykuł recenzowany
 • Kwaśne deszcze i ich skutki (cz. 1)
 • Kłopotliwe zwolnienie przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach o łącznej masie do 1000 kg
 • Opakowania wielomateriałowe… czy stosowanie ustawy w tym kształcie jest możliwe?
 • Przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia wybrane
 • Odzysk wody w Australii
 • Dobrze żyć w granicach naszej planety – 7. EAP
 • Mistrzowski plan Unii Europejskiej dla surowców: kluczem jest innowacja
 • Choinka z odpadów – powód do dumy czy wstydu?
 • Kontrowersyjne zmiany dotyczące organizacji odzysku – wywiad z Katarzyną Michniewską, prezesem zarządu Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • Branża wodno-kanalizacyjna i jej wpływ na gospodarkę wodną – wywiad z Dorotą Jakutą, dyrektorem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
MM_Damian 2018-08-02T10:46:36+00:00 23 kwietnia 2014|