Konkurs w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

  • Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych;
  • Rejestracja udziału na stronie internetowej – od września 2015 r.;
  • Atrakcyjne nagrody indywidualne dla uczniów oraz nagrody główne dla szkół. Pula nagród głównych wynosi ponad 30 000 złotych;
  • Czas trwania konkursu: do maja 2016 r.;
  • Szczegółowe informacje o konkursie:
    tel. (22) 755 62 24,
    e-mail: baterie.konkurs@remondis.pl

Start konkursu od września 2015 r.

Zarejestruj się na stronie www.polubbaterie.pl

Liczba zgłoszeń ograniczona

 

Baterie są powszechnie wykorzystywanym źródłem energii. Jednak zużyte bądź wyczerpane ogniwa mogą być zagrożeniem dla środowiska naturalnego, bądź człowieka. Większość baterii zawiera metale ciężkie, szkodliwe dla ludzkiego zdrowia nawet w ilościach śladowych takie jak ołów, rtęć, kadm, nikiel, lit i inne. Ale nie tylko metale ciężkie mogą nam zagrozić. Także kwasy lub zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne. Metale ciężkie wymywane ze zużytych, porzuconych byle gdzie baterii, mogą być groźne dla człowieka i środowiska.

Konkurs ma na celu edukację ekologiczną w zakresie ograniczania negatywnego wpływu zużytych baterii i akumulatorów na środowisko, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych w szkołach podstawowych. Dodatkowym wymiernym celem konkursu jest zwiększenie liczby punktów zbiórki baterii, zmniejszenie ilości zużytych baterii w zmieszanych odpadach komunalnych oraz zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych (jaki są zużyte baterie) poddanych odzyskowi.

Konkurs przeprowadzany będzie etapami. Każdy z etapów konkursu polega na zrealizowaniu przez szkołę określonego zadania konkursowego. Poszczególne zadania mają przyczynić się do zwiększania wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami oraz uświadomić, jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego postępowania z bateriami.

Szkoły, które zgłoszą się do konkursu, otrzymają od organizatora materiały edukacyjne: plakaty, ścienne plansze edukacyjne oraz pudełka do zbiórki baterii.

2018-07-17T12:25:01+00:00 22 września 2015|