Konferencja: Dobre praktyki w transporcie zwierząt – skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe

Zapraszamy na Konferencję pod patronatem ,,Logistyki Odzysku”: Dobre praktyki w transporcie zwierząt – skutki ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, organizowaną przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Celem konferencji jest prezentacja i ewaluacja wyników międzynarodowego projektu dotyczącego stosowania dobrych praktyk w transporcie zwierząt. Jak również wsparcie branży transportowej w dążeniu do poprawy dobrostanu przewożonych zwierząt oraz integracja środowiska praktyków i naukowców zajmujących się transportem zwierząt.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

  • Zasady transportu zwierząt w praktyce,
  • Nowoczesne trendy w zachowaniu dobrostanu w transporcie zwierząt,
  • Prawne aspekty zachowania dobrostanu w tra nsporcie,
  • Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe problemy transportu zwierząt,
  • Systemy zarządzania w transporcie zwierząt,
  • Problemy lokalnego i międzynarodowego transportu zwierząt

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 Otwarcie konferencji
10.30 – 12.00 Sesja plenarna i dyskusja
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 Sesja tematyczna i dyskusja 14.00 – 14.30 Podsumowanie konferencji i wręczenie certyfikatów 14.30 – 15.00 Obiad

RADA PROGRAMOWA

Prof. dr hab. Henryk Runowski – Przewodniczący
Prof. dr hab. Edward Majewski
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
Dr hab. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW
Mgr inż. Wiktor Szmulewicz – Prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych
Dr Jacek Leonkiewicz, Prezes Zarządu, Firma Animal by Products – Polski Związek Przetwórców

Więcej informacji o Konferencji

2018-05-17T09:20:20+00:00 17 maja 2018|