Jak Logistyka Odzysku pomaga zrównoważyć łańcuch dostaw?

dr Katarzyna Michniewska
Dyrektor Zarządzający M&M Consulting

 

 

 

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2011(1), str. 11-14

Zasada zrównoważonego rozwoju towarzyszy działaniom biznesowym od 1992 roku, kiedy to na Szczycie Ziemi została uznana jako wytyczna dla dalszego rozwoju przemysłu. Zasada zrównoważonego rozwoju to takie eksploatowanie środowiska naturalnego, by pozostawić je w nienaruszonym stanie dla przyszłych pokoleń. Nie jest to łatwe, szczególnie w świetle tak dynamicznie rosnącej konsumpcji. Zasada zrównoważonego rozwoju sukcesywnie implementowana jest w wielu obszarach działalności. W kontekście logistycznym została ona przekształcona w taki sposób, by równoważyć łańcuch dostaw. Oznacza to nie mniej, nie więcej, takie przekształcanie procesów logistycznych, by odpowiadały one tej zasadzie. Trudność polega na tym, że działania te dotyczyć mają poszczególnych, niezależnych uczestników sieci dostaw działających dla realizacji wspólnego celu.

rys. 1. Domykanie pętli łańcucha dostaw.
Źródło: Opracowanie własne.

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-06T11:13:25+00:00 9 lipca 2013|