TRANSPORT i LOGISTYKA W EXPO SILESIA

Logotyp Silesia TSL EXPOW dniach 22-23 kwietnia 2015 roku w Sosnowcu odbyła się kolejna edycja Targów Transportu Spedycji i Logistyki SilesiaTSL EXPO.  Zakres tematyczny wydarzenia skoncentrowany był na transporcie wewnątrzzakładowym oraz logistyce, transporcie drogowym, kolejowym, publicznym oraz kombinowanym.

W terminie targów SielsiaTSL EXPO odbyły się również Targi Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA oraz Targi Branży Pocztowej i Kurierskiej SILPOSTEX.

Szczegóły na temat wydarzenia znajdują się na www.tslexpo.pl

Kontakt:

tel. 32 7887 506, 523
fax: 32 7887 525
e-mail: silesiatslexpo@exposilesia.pl
Tereny targowe:

Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
41-219 Sosnowiec

MM_Damian 2018-07-26T13:12:37+00:00 23 kwietnia 2015|