Spotkanie Rady Naukowej

17 czerwca 2013 r. w Hotelu Śląsk we Wrocławiu, w dniu poprzedzającym rozpoczęcie III Międzynarodowej Konferencji Logistyka Odzysku, odbyło się spotkanie Rady Naukowej czasopisma Logistyka Odzysku.

Obecnie w skład Rady Naukowej czasopisma Logistyka Odzysku wchodzi 14 profesorów i doktorów z uczelni polskich i zagranicznych. W spotkaniu wzięli udział następujący członkowie: ► dr Joanna Baran ► prof. ndzw. SGH dr hab. Halina Brdulak ► prof. dr hab. Zenon Foltynowicz ► dr Paweł Hanczar ► dr Grzegorz Hoppe ► dr Marek Kośny ► dr hab. prof. UŁ Adam Sadowski ► dr inż. Ryszard Szpadt ► dr Jacek Woźniak ► dr inż. Paweł Zając.

Spotkanie rozpoczęło się od autoprezentacji członków Rady Naukowej. Następnie dr Katarzyna Michniewska, redaktor naczelny czasopisma Logistyka Odzysku, przybliżyła historię powstania czasopisma oraz przedstawiła plany wydawnicze na najbliższe lata. Kolejnymi tematami poruszonymi na spotkaniu była procedura recenzowania, którą zaprezentowała Beata Markolt, asystentka redaktora naczelnego oraz kryteria i tryb oceny czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przedstawił Dominik Kępa, redaktor prowadzący czasopisma Logistyka Odzysku. Uzupełnieniem tych informacji była prezentacja dr Pawła Hanczara.

Dyskusję nad wizją rozwoju czasopisma poprowadziła prof. Halina Brdulak, przewodnicząca Rady Naukowej czasopisma Logistyka Odzysku.

Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją, uświetnioną wystąpieniem prof. Michaela Braungarta, znanego współtwórcy koncepcji Cradle to Cradle oraz koncertem fortepianowym z muzyką Chopina w wykonaniu pianistki Kayo Nishimizu. Sponsorem wieczoru była firma Remondis Sp. z o.o.

 

MM_Agnieszka 2018-08-06T11:51:51+00:00 19 czerwca 2013|