Harmonogram spotkań Project Zero Waste 2019-03-18T15:25:37+00:00

Harmonogram spotkań klubu EkoEdukatora

Temat: “Smog a zdrowie środowiskowe”

Termin i miejsce:

20-ty października – Warszawa, godz. 12.00-15.00, ul. Modlińska 129, piętro 4
Koszt uczestnictwa, bez kosztów dojazdu i noclegu, ponosi organizator.

Metody i środki: Warsztaty połączone z dyskusją. Każdy z uczestników spotkania otrzyma dostęp do scenariuszy zajęć, zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu oraz prezent niespodziankę.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! ZYSKAJ WIEDZĘ I ZAINSPIRUJ SIĘ NA CIEKAWE ZAJĘCIA LEKCYJNE

Program spotkania

12:00 – 12:05      Rozpoczęcie spotkania.

12:05 – 12:35      Prelekcja “Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym – zjawisko smogu” – Pani Barbara Toczko – Naczelnik Wydziału Monitoringu Powietrza, Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska, GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA.

12:35 – 12:40      Pytania dotyczące pomiarów i ocen jakości powietrza w Polsce.

12:40 – 13:40      Prelekcja „Przyczyny i skutki smogu – działania na rzecz zwalczania zanieczyszczeń powietrza” – Pan Marcin Podgórski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

13:40 – 13:50      Pytania do Gości Specjalnych.

13:50 – 14:00      Przerwa kawowa.

14:00 – 14:20      Gospodarka odpadami opakowaniowymi, a zanieczyszczenia powietrza.

14:20 – 14:40      Pomysł na lekcję – jak dbać o powietrze.

14:40 – 15:00      Dyskusja – wymiana poglądów, podsumowanie spotkania.

 

*Spotkanie odbędzie się w ww. terminie w przypadku zgłoszenia się odpowiednio licznej grupy uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie spotkania.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy zapisać się:
– telefonicznie tel. 519 184 340
– mailowo: edukacja.ekologiczna@projectzerowaste.pl

Zapraszamy do kontaktu:

Dział Zakupu i Zrównoważonego Rozwoju
tel. 519 184 340
edukacja.ekologiczna@projectzerowaste.pl