Modelowanie procesów i systemów logistycznych cz. XIV

KLUG logotypKatedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego wraz Katedrą Polityki Transportowej, Zakładem Transportu Międzynarodowego i Spedycji IHZ organizuje 6 grudnia 2013 roku Konferencję Naukową pt. Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Będzie to już czternaste spotkanie naukowców i praktyków logistyki, mające na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Uczestnikami spotkania będą pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele rządu RP i administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. Więcej informacji na stronie internetowej: http://ekonom.ug.edu.pl/logistyka/

MM_Damian 2018-08-08T11:38:47+00:00 24 maja 2012|