M&M Consulting – Doradztwo w zakresie ochrony środowiska Project Zero Waste 2023-07-31T09:08:54+00:00

M&M Consulting

Firma została założona w 1996 roku. Tworzy ją dynamiczny zespół specjalistów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i logistyki, w tym logistyki odzysku. Cechami wyróżniającymi M&M Consulting są: jakość usług, terminowość ich wykonania, znajomość przepisów prawa, skrupulatność w ich stosowaniu. Można nas spotkać na: targach, konferencjach, wydarzeniach z branży logistycznej i ochrony środowiska..

Firma M&M Consulting oferuje kompleksowe doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności: przygotowywanie sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, przygotowywanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami, pomoc w uregulowaniu stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami, przygotowywanie sprawozdań OPAK, OŚ-OP1, raportowanie do KOBiZE, bieżące informowanie na temat obowiązków i przepisów.

Logistyka Odzysku obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia, w celu odzyskania wartości lub właściwego zagospodarowania.

Prowadzimy szkolenia w Japonii – Logistyka Odzysku w praktyce – poznaj najlepsze techniki zarządzania od samych ich twórców.

Czasopismo Logistyka Odzysku ma na celu promowanie zagospodarowania odpadów w łańcuchu dostaw, systematyzowanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami, propagowanie odzysku i recyklingu, kształtowanie prawidłowych podstaw ekologicznych, budowę społeczeństwa recyklingu.

ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa

NIP: 894-180-37-12, REGON 930899609