Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce

21 czerwca 2013 roku odbyła się III Krajowa Konferencja „Metody i narzędzia obsługi logistycznej w teorii i praktyce”, organizowana na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy przez Katedrę Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski. Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, prof. dr hab. Jan Głuchowski, przywitał wszystkich uczestników wydarzenia, po czym głos zabrała Dziekan WFiZ, dr Anna Trzuskawska-Grzesińska, która pokrótce przedstawiła historię Wydziału oraz bieżące przedsięwzięcia, które podnoszą jakość kształcenia studentów.

Celem konferencji było przede wszystkim przedstawienie wyników badań, prowadzonych zarówno przez pracowników naukowych, jak i przedsiębiorstwa oraz zaprezentowanie najnowszych rozwiązań związanych z obsługą logistyczną przedsiębiorstw.

W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Głos zabrała także przedstawicielka Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, prof. dr hab. Xenie Lukoszova. Nie zabrakło również wielu przedstawicieli przedsiębiorstw, m.in. Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, MIND Sp. z o.o., Redicalus Sp. z o.o., ELSE S.J., Autosoftware Wojciech Zalewski, MHR Med. sp. z o.o., WCBKT, ZTK „Kruszwica” Bunge Co.

 

MM_Agnieszka 2018-08-07T14:02:19+00:00 9 listopada 2012|