Konferencja II Warszawskie Dni Logistyki (relacja)

Wydarzenie archiwalne
10-11 maja – Warszawa

Tegoroczna, druga edycja Warszawskich Dni Logistyki, której organizatorem jest Koło Naukowe Logistyki SGGW, odbyła się w dniach 10-11 maja b.r. w Centrum Wodnym SGGW w Warszawie. Tematem wiodącym tegorocznej konferencji była agrologistyka – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z branżą FMCG.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Dzielnicy Ursynów. W trakcie konferencji zaprezentowano badania, przeprowadzone w ramach grantu: „Logistyka w agrobiznesie” oraz nowoczesne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach, działających w sektorze gospodarki żywnościowej. Młodzi naukowcy i doktoranci mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z doświadczeniami praktyków branży agrobiznesu. Czasopismo „Logistyka Odzysku” spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony organizatorów i uczestników – co bardzo nas cieszy. Do zobaczenia na kolejnej edycji WDL!

MM_Damian 2018-08-08T09:50:35+00:00 29 czerwca 2012|