II KONGRES PRZEMYSŁU OPAKOWAŃ

1 października 2014 roku, w ustanowionym przez Polską Izbę Opakowań „Dniu Opakowań” obył się II Kongres Przemysłu Opakowań. Towarzyszyły mu Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Logistyki TAROPAK oraz Międzynarodowe Targi Żywności POLAGRA FOOD (MTP, 28 września – 3 października 2014).

Patronami honorowymi Kongresu były: Pani Wicepremier Elżbieta Bieńkowska, minister infrastruktury i rozwoju oraz Pan Wicepremier Janusz Piechociński, minister Gospodarki. Honory Gospodarza Kongresu pełnił będzie Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich – dr Andrzej Byrt.

MM_Damian 2018-07-30T14:27:48+00:00 1 października 2014|