Woda wolna od butelek

Coraz lepiej oceniamy wodę z kranu, czasem zdarza nam się ją pić bez przegotowania i filtrowania, ale nadal pokutuje przekonanie, że jest ona niezdrowa. Co zrobić, aby mieszkańcy polskich miast przestali bać się wody z kranu? Czy jest alternatywa dla wody w jednorazowych butelkach? Fundacja Sendzimira podsumowuje badanie TNS Polska na temat postaw i przyzwyczajeń mieszkańców polskich miast (Krakowa, Łodzi i Warszawy) wobec wody z kranu oraz wody w butelkach. Raport z badania jest już dostępny na stronie projektu „Woda wolna od butelek”: www.woda.sendzimir.org.pl

94% badanych osób stwierdziło, że pije wodę codziennie lub prawie codziennie – najczęściej (74% odpowiedzi) jest to woda z butelki, głównie dlatego że jest ona postrzegana jako ogólnodostępna w sprzedaży, higieniczna i łatwiejsza w przenoszeniu. Jednocześnie, 77% osób badanych przyznało, że zdarza się im pić wodę z kranu i co więcej – ponad 80% osób dobrze i bardzo dobrze ocenia wodę, która płynie z kranu w ich domach. Dla 21% respondentów, woda z kranu nie różni się zasadniczo od wody w butelkach.

Ja piję wodę z kranu

Czego więc brakuje wodzie z kranu, aby była alternatywą dla popularnych wód butelkowanych? Po pierwsze, systemu który umożliwiłby zbadanie jakości wody w danym miejscu (respondenci obawiali się o stan sieci wodociągowej, którą płynie woda do ich domów), a także kampanii informacyjnej i większej dostępności punktów do picia wody z kranu np. w formie źródeł/zdrojów w miejscach publicznych.

Istotna okazuje się też kwestia… opakowania. Woda w butelkach jest wygodna, ale respondenci zdają sobie sprawę, że nie jest to ekologiczne rozwiązanie. Zapytani o alternatywę, wskazali na butelki zwrotne – 67% respondentów zadeklarowało, że wybierałoby wodę w takim opakowaniu i to właśnie ze względów ekologicznych. Jak powinien funkcjonować taki system zwrotnych butelek na wodę? Zdaniem osób badanych, najlepiej w oparciu o sieć ogólnodostępnych automatów i/lub powszechny obowiązek przyjmowania butelek zwrotnych na wodę we wszystkich sklepach.

Raport „Woda wolna od butelek” przedstawia rekomendacje Fundacji Sendzimira dla interesariuszy tematu. Mamy nadzieję, że będzie punktem wyjścia do szerszej dyskusji na temat  rozwiązań prowadzących do racjonalnego korzystania z jednorazowych butelek plastikowych, które stanowią dziś poważne wyzwanie dla środowiska i gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce – mówi Karolina Maliszewska, Prezeska Fundacji Sendzimira.

Badanie „Woda wolna od butelek” przeprowadziła w styczniu 2015 roku wśród mieszkańców Warszawy, Krakowa i Łodzi firma TNS Polska na zlecenie Fundacji Sendzimira. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Woda wolna od butelek”, promującego świadome i ekologiczne podejście do jednorazowych opakowań wśród firm, instytucji i mieszkańców polskich miast. Platformą projektu jest strona: http://woda.sendzimir.org.pl/, na której można m.in. obliczyć wpływ wody butelkowanej na środowisko, przeczytać komentarze ekspertów i ekspertek zajmujących się tematyką projektu oraz znaleźć dobre praktyki firm i instytucji na temat racjonalnego podejścia do jednorazowych opakowań. Obok strony www i badania, w projekcie pojawią się też: szkolenia stacjonarne i e-learningowe, gra miejska oraz otwarte spotkania w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

Kontakt: Karol Grabias, Fundacja Sendzimira, e-mail: karol.grabias@sendzimir.org.pl, tel.: 510 915 325

Woda wolna od butelek


Raport „Woda wolna od butelek” powstał w ramach projektu: “Woda wolna od butelek. Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich w zakresie korzystania z wody w opakowaniachNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednorazowych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami projektu są: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie. Patronat medialny: portal E-odpady, Portal Spożywczy i Logistyka Odzysku. Za treści projektu odpowiada wyłącznie Fundacja Sendzimira.

2018-07-30T07:34:10+00:00 25 lutego 2015|