Szkolenia – online 2019-10-08T09:53:24+00:00

SZKOLENIA ONLINE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W RAMACH KURSÓW ONLINE OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA

SZKOLENIE 1

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBIZE I F-GAZY

W trakcie szkolenia dowiesz się m.in., jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe i jakie są planowane zmiany w przepisach. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta. NOWOŚĆ Na szkoleniu omówimy także obowiązki związane z F-GAZAMI i SZWO – nowość! Czy już wiesz jak je zrealizować?…

Szkolenie podzielone jest na 7 części:

 • Prawo Ochrony Środowiska
 • Nowe Prawo Wodne, Raportowanie do KOBiZE
 • Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska (ćwiczenia praktyczne) cz. I
 • Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska (ćwiczenia praktyczne) cz. II
 • Obowiązek raportowania do KOBiZE (ćwiczenia praktyczne) cz. I
 • Obowiązek raportowania do KOBiZE (ćwiczenia praktyczne) cz. II
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu całego pakiet siedmiu części szkolenia:

35,00 PLN netto

230,00 PLN netto

SZKOLENIE 2

GOSPODARKA OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150). Uwaga! Od tego roku obowiązuje nowy wzór sprawozdania dotyczący opakowań oraz odpadów opakowaniowych! …

Szkolenie podzielone jest na 4 części:

 • Podstawy prawne dotyczące gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; Definicje i przykłady opakowań
 • Gospodarka opakowaniami; Wprowadzenie produktów w opakowaniach do obrotu
 • Ewidencja opakowań; Gospodarka odpadami opakowaniowymi
 • Opłata recyklingowa, dystrybucja produktów w opakowaniach, publiczne kampanie edukacyjne, audyt recyklera; Opłata produktowa; Sprawozdawczość dotycząca opakowań; Przepisy karne

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu całego pakiet czterech części szkolenia:

35,00 PLN netto

120,00 PLN netto

SZKOLENIE 3

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W GOSPODARCE ODPADAMI

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….

Szkolenie składa się z 5 części:

 • Podstawowe regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami
 • Klasyfikacja odpadów
 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opadami
 • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

KOSZT SZKOLENIA:

Opłata w przypadku zakupu pojedynczego szkolenia:

Opłata w przypadku zakupu całego pakiet pięciu części szkolenia:

35,00 PLN netto

160,00 PLN netto

Korzyści

 • zdobycie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych;
 • uporządkowanie i zaktualizowanie posiadanej wiedzy;
 • kurs jest prowadzony przez audytorów środowiskowych w związku z czym omawiane zagadnienia opierają się o przykłady „z życia wzięte” najczęściej popełnianych błędów w polskich przedsiębiorstwach;
 • umiejętność budowania powiązań między szkoleniem a praktyką i potrzebami swojej firmy;
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
 • dostęp do materiałów szkoleniowych.

Więcej informacji

Tel:  (22) 27 58 821

E-mail: szkolenia@projectzerowaste.pl