SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO 2019-02-04T12:05:48+00:00

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Są sporządzane dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

Zakres usługi:

 • sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu za okres od 1 lipca do 31 grudnia,
 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, za okres od 1 lipca do 31 grudnia,
 • sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
 • wykaz zakładów przetwarzania, które tworzyły sieć zakładów przetwarzania wprowadzającego sprzęt,
 • sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej.

 

Terminy:

 • sprawozdania z pkt. 1, 3 (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca ) należy przekazywać do GIOŚ w terminie do 31 lipca,
 • sprawozdania z pkt 2, 4 (za okres 1 lipca do 31 grudnia) należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca,
 • sprawozdania i wykaz z pkt. 5, 6 ,7 należy przekazywać do GIOŚ w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688)

 

Koszty:

Koszt przygotowania sprawozdań wynosi:

 • 200 zł netto za jeden element wymieniony w zakresie usługi,
 • 700 zł netto za wszystkie elementy wymienione w zakresie usługi.

 

Więcej informacji:

Andrzej Milczarek, tel. 519 184 375am@projectzerowaste.pl

REGULAMIN korzystania z usługi