SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO 2021-05-11T15:03:44+00:00

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Sporządzamy dla wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem do obrotu baterii/akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach,
  • przedsiębiorców dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii/akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Zakres usługi:

  • roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
  • roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
  • roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
  • roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
  • wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów z którymi wprowadzający ma zawartą umowę.

 

Terminy

Sprawozdania należy złożyć w terminie do dnia 15 marca następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy (po raz pierwszy za rok 2010).

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).

 

Koszty

Koszt przygotowania sprawozdań uzależniony jest od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

 

Więcej informacji:

Andrzej Milczarek, tel. 519 184 375andrzej.milczarek@projectzerowaste.pl

REGULAMIN korzystania z usługi