SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO 2022-01-25T07:17:34+00:00

SPRAWOZDANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH OBOWIĄZUJĄCE WPROWADZAJĄCEGO

Sporządzamy dla wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z wprowadzaniem do obrotu baterii/akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach,
 • przedsiębiorców dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii/akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Zakres usługi:

 • roczne sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • roczne sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • roczne sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,
 • roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,
 • wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów z którymi wprowadzający ma zawartą umowę.

 

Kiedy i gdzie należy złożyć sprawozdanie o bateriach i akumulatorach:

 • Sprawozdanie składane jest za pośrednictwem BDO w dziale sprawozdawczości o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami.
 • Sprawozdanie powinno być złożone do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Koszty

Koszt przygotowania sprawozdań uzależniony jest od zakresu i rodzaju korzystania ze środowiska oraz od ilości lokalizacji.

 

Więcej informacji:

Andrzej Milczarek, tel. 519 184 375andrzej.milczarek@projectzerowaste.pl

REGULAMIN korzystania z usługi