SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ 2019-02-04T11:59:02+00:00

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ

Od 17 lutego 2016 r.obowiązuje nowy wzór rocznego sprawozdania w zakresie opakowań, o produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015 i 2016, wynikający z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182).

Sprawozdanie to zastąpi dotychczasowe sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 oraz OŚ-OP1.

Sprawozdania w zakresie opakowań za lata 2011-2014 złożymy na obowiązujących w tych latach wzorach sprawozdań OPAK i OŚ-OP1.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.opaki.pl.