SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ 2021-12-02T15:52:31+00:00

SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE OPAKOWAŃ

Od 2019 roku sprawozdania w zakresie produktów, opakowań i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi składa się za pośrednictwem BDO. Sprawozdania za lata poprzednie składa się jak dotychczas w formie papierowej, do urzędu marszałkowskiego województwa właściwego dla siedziby przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca, który nie składał sprawozdań zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości do 5 lat wstecz.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.opaki.pl.