Rejestr – BDO 2020-01-14T14:19:53+00:00

REJESTR – BAZA DANYCH O ODPADACH i związane z nim obowiązki

Specjaliści firmy Project Zero Waste Sp. z o.o. na bieżąco czuwają nad zmianami zachodzącymi w przepisach prawnych i przedsiębiorstwie klienta. Zapewnia profesjonalną pomoc we wpisaniu firmy do rejestru – Bazy Danych o Odpadach (BDO), aktualizacji danych dotyczących zmian zachodzących w firmie, a także zapewnieniu bezpieczeństwa związanego z terminowym wypełnianiem obowiązków i przestrzeganiem przepisów prawa związanych z gospodarowaniem odpadami.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami została uruchomiona 24 stycznia 2018 roku i dotyczy między innymi:

  • wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowanych przedstawicieli,
  • wprowadzających baterie i akumulatory,
  • wprowadzających pojazdy,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty, m.in.: opony, oleje smarowe, itp.

Każdy podmiot zarejestrowany w Bazie Danych o Odpadach, otrzymuje indywidualny dziewięciocyfrowy numer rejestrowy, który od momentu nadania, umieszcza się na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością. Za brak numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów grożą wysokie kary: od 5 000 zł do nawet 1 000 000 zł.

Rejestr podmiotów wiąże się z dwiema opłatami. Są to opłata rejestrowa oraz opłata roczna, które uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa.

W ramach współpracy firma Project Zero Waste oferuje:

Przygotowanie wniosku o wpis do rejestru:

  • Wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie powinny były uzyskać wpis w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru to jest do 24 lipca 2018 roku.
  • Na złożenie wniosku każdy z podmiotów, zobowiązanych do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami otrzymał 30 dni.

Aktualizację wniosku do rejestru BDO:

  • Jeżeli w przedsiębiorstwie zaszły jakiekolwiek zmiany związane z prowadzoną działalnością w zakresie gospodarki odpadami np. wytwarzane są dodatkowe odpady (kody odpadów), które nie zostały zgłoszone we wniosku o wpis do rejestru, należy ująć to we wniosku aktualizacyjnym. Czas przewidziany na złożenie wniosku wynosi 30 dni.

Wykreślenie z rejestru BDO:

  • W momencie zakończenia działalności firmy, a tym samym działalności związanej z gospodarką odpadami, zaistniały fakt należy również zgłosić w Bazie Danych o Odpadach. Służy do tego wniosek o wykreślenie z rejestru.

Powyższych terminów i obowiązków w imieniu klienta może dopilnować Project Zero Waste. Usługa dotycząca administrowaniu kontem BDO, dotyczy m.in. przygotowania wniosku o wpis do rejestru bądź jego aktualizacji, a także terminowego uiszczenia opłaty w imieniu klienta.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Mariusz Szabłowski
Opiekun Projektu

 mariusz.szablowski@projectzerowaste.pl

(22) 27 58 814